Polský institut

CZ
program aktuality biblioteka kursy kontakty

Instytut Książki

ul. Zygmunta Wróblewskiego 6

31-148 Kraków

tel. (+48) 12 61 71 900

fax: (+48) 12 62 37 682

biuro@instytutksiazki.pl

www.instytutksiazki.pl

www.bookinstitute.pl

Instytut Książki to narodowa instytucja kultury, mająca na celu przede wszystkim popularyzowanie książek, rozwój czytelnictwa i promowanie polskiej literatury na świecie. W ramach programów skierowanych do zagranicznych tłumaczy i wydawców, Instytut bezpośrednio wspiera wydawanie polskich książek w innych krajach.

Niektóre programy polskiego Instytutu Książki:


Program Translatorski © Poland

Program adresowany do zagranicznych wydawców, obejmujący głównie beletrystykę, poezję i eseistykę, utwory historyczno-literackie, historyczne, filozoficzne, socjologiczne i politologiczne, literaturę faktu, komiks lub literaturę dla dzieci i młodzieży. Instytut zapewnia udział finansowy w kosztach tłumaczenia, zakupu licencji i w uzasadnionych przypadkach (komiksy, książki ilustrowane) wydruku utworu. Dzięki dofinansowaniu w ramach tego programu wydano tłumaczenia polskich książek na ponad czterdzieści języków świata. Język czeski zajmuje wśród nich jedno z czołowych miejsc.

Termin składania wniosków: 1 lutego – 31 marca
Ogłoszenie wyników: do 31 sierpnia

W razie niewykorzystania przyznanych środków Instytut Książki może ogłosić kolejny termin składania wniosków w ciągu roku, z reguły we wrześniu.

Sample Translation © Poland

Program dla tłumaczy literatury polskiej finansuje do 20 stron przekładu próbnego w celu zaprezentowania zagranicznemu wydawcy.

Kolegium Tłumaczy

Program skierowany do tłumaczy literatury polskiej, którzy opublikowali drukiem lub w wersji elektronicznej co najmniej jedno własne tłumaczenie. W ramach pobytu studyjnego uczestnikom programu pokrywane są koszty podróży, honorarium oraz zapewniane jest im zakwaterowanie, względnie pomoc w zorganizowaniu spotkań z wydawcami lub pisarzami.

Nagroda „Transatlantyk“

Nagroda przyznawana przez Instytut Książki wybitnym „ambasadorom” literatury polskiej za granicą, postaciom z grona tłumaczy, krytyków literackich, historyków literatury czy też animatorów kultury. Nazwa pochodzi od tytułu utworu Witolda Gombrowicza, pisarza, którego twórczość spotkała się ze światowym uznaniem. Nagroda ma także wymiar finansowy w wysokości 10 000 EUR i jest przyznawana raz w roku. W 2011 r. laureatem tej nagrody została wybitna czeska tłumaczka języka polskiego, Vlasta Dvořáčková.

Szczegółowe informacje o programach, terminy i formularze są dostępne na stronie internetowej Instytutu Książki.

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
tel. (+48) 12 61 71 900
fax: (+48) 12 62 37 682

biuro@instytutksiazki.pl
www.instytutksiazki.pl
www.bookinstitute.pl

» powrót na stronę biblioteki